Impressum
Shaolin Temple Europe - Meister Shi Miao Yong

 

 

 

 

Shi Miao Yong

释妙擁 師父

Shifu des Shaolin Temple Europe

 

 

 

Shi Miao Yong (释妙擁 師父)

 

Shaolin Temple Europe - Shi Miao Yong

Shaolin Temple Europe - Shi Miao Yong