Impressum

Shaolin Temple Europe - Meister Shi Heng Li

 

 

 

 

Shi Heng Li

释恒力 師父

Shifu des Shaolin Temple Europe
 

 

 

Shi Heng Li (释恒力 師父)

Shaolin Temple Europe - Meister Shi Heng Li