Impressum
Shaolin Temple Europe - Meister Shi Heng Li

 

 

 

 

Shi Heng Li

释恒力师父

Shifu des Shaolin Temple Europe

 

 

 

Shi Heng Li (释恒力师父)

Shaolin Temple Europe - Meister Shi Heng Li